top of page

POLÍTICA DE COOKIES

DEXACI CARS en el seu web www.dexacicars.com, utilitza galetes pròpies o bé d’empreses col·laboradores amb l’objecte de millorar i optimitzar l’experiència d’usuari. Per tal que siguin recollides n’és necessari el consentiment. 

Què són les galetes? 

Les galetes o cookies són un tipus de fitxer que es descarrega a l’equip d’un usuari/client del web amb la finalitat de recollir dades que podran ser actualitzades i recuperades per l’entitat responsable de la instal·lació. 

DEXACI CARS utilitza galetes principalment per a les qüestions següents: 

  • Assegurar el funcionament correcte del lloc web de www.dexacicars.com 

  • Emmagatzemar temporalment la informació relativa a les preferències de l’usuari, com pot ser l’idioma. 

  • Recollir informació estadística, amb l’objecte de millorar l’experiència en el lloc web. 

La utilització de les galetes per part de DEXACI CARS es deu al propòsit d’intentar optimitzar la informació i els serveis oferts als usuaris, per millorar l’experiència cada cop que s’utilitzen els serveis web. 

Tipus de galetes utilitzades, responsables, termini de conservació i destinataris: 

Les galetes utilitzades per DEXACI CARS són les següents: 

Cookies tècniques o estrictament necessàries, cookies de preferències, cookies d’estadístiques.

El vostre consentiment s'aplica als dominis següents: www.dexacicars.com

Configuració de les galetes 

D’acord amb la normativa vigent, DEXACI CARS sol·licita el seu permís per realitzar la gestió de galetes. 

Li recordem que pot deshabilitar o personalitzar l’ús de galetes quan ho consideri oportú. 

Atès que el procediment pot diferir en cada navegador web, li proporcionem la relació dels principals navegadors web del mercat: 

• Microsoft http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies 

• Safari http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES 

• Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es 

• Firefox http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los- sitios-we 

Revisió de la política de galetes 

DEXACI CARS té previst realitzar una revisió de la Política de galetes amb caràcter anual; no obstant això, si hi ha algun altre factor que requereixi la revisió, es realitzarà amb més periodicitat. 

Identitat del responsable:​

  • Ctra. General 2 Km.4 Naus Illes Bartra Local 4, Nau N2 AD200 Encamp | Andorra

  • info@dexacicars.com

POLÍTICA DE PRIVADESA

DEXACI CARS es compromet a protegir la vostra privadesa i desenvolupar la tecnologia que us proporcioni l’experiència més segura a la plana web. Aquesta declaració de privadesa és vàlida per a la plana web www.dexacicars.com i regula la recollida i l’ús de dades. 

Acceptant les polítiques de privacitat, consentiu a les pràctiques descrites en aquesta declaració. 

Qui és el responsable de les dades? 

L'informem que qualsevol dada personal que vostè faciliti a través d'aquest lloc web serà tractat per Dexaci Cars en qualitat de responsable del tractament. SC COMUNICACIÓ és el titular d'aquest lloc web, societat domiciliada a Carrer Francesc Escudé, nº2 AD600.

 

DEXACI CARS podrà tractar les seves dades personals per a les finalitats descrites a continuació sempre que vostè en consenteixi part o la totalitat: 

- informació estadística→ es recollirà informació estadística amb l’objecte de millorar l’experiència de l’usuari en el lloc web.

- preferències de l’usuari → es recollirà temporalment la informació referent a les preferències de l’usuari en el lloc web.

- identitat de l’usuari→ es recolliran les dades referents a la identitat de l’usuari quan aquest s’hagi subscrit al lloc web per enviar-li notificacions i actualitzacions de la plana web.

Quant de temps es conservaran les meves dades? 

DEXACI CARS conservarà les seves dades personals el temps necessari per a les finalitats descrites més amunt. En cas que hi hagi una legislació que obligui DEXACI CARS a conservar les seves dades personals, DEXACI CARS conservarà les seves dades personals durant dit període addicional, però seran bloquejades i només es tractaran per garantir- ne la conservació. Finalitzats aquests terminis, les dades personals seran suprimides. 

A qui passarem les vostres dades? 

Per norma general, les vostres dades no es passaran a tercers si no comptem amb el vostre consentiment exprés per a fer-ho. 

Per aconseguir les finalitats anteriorment esmentades, i només quan així sigui necessari, les seves dades personals es poden transmetre a: 

a) Encarregats de tractament que hagin de processar les seves dades personals en relació amb la finalitat que es tracti, el que realitzaran segons les instruccions d'aquesta entitat i de conformitat amb la seva política de privadesa i qualsevol mesura de seguretat i de confidencialitat apropiada que estableixi DEXACI CARS.

b) Administracions públiques competents, en els casos que preveu la Llei i per a les finalitats que s’hi defineixin. 

Passarem les vostres dades a països fora d’Andorra? 

Les dades recollides no s’enviaràn a països fora d’Andorra. 

De quins drets disposeu? 

En compliment de la LQPD i els seus reglaments de desenvolupament, DEXACI CARS l’informa que disposa dels drets d'accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, portabilitat i oposició de les seves dades personals, reconeguts en l'esmentada normativa. Per tal d’exercir-los vostè haurà d'enviar una comunicació escrita i signada a l'adreça de correu electrònic info@dexacicars.com, on haurà d'adjuntar una còpia del seu passaport o un altre document nacional d'identitat per tal que DEXACI CARS pugui comprovar la vostra identitat (les dades aquí adjuntades només es tractaran per la finalitat exclusiva de tramitar els vostres exercicis de drets i s’eliminaran immediatament un cop complerta aquesta finalitat). 

Davant de qualsevol vulneració dels seus drets, especialment quan vostè no hagi obtingut satisfacció en el seu exercici, pot presentar una reclamació davant l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA). També pot obtenir més informació sobre els drets que l'assisteixen dirigint-se a aquests organismes. 

Puc retirar el meu consentiment? 

El consentiment donat per a alguna finalitat específica, pot ser retirat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada. En aquests supòsits DEXACI CARS deixarà de tractar les dades personals o, si s'escau, deixarà de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. 

Amb quines mesures de seguretat protegirem les vostres dades? 

DEXACI CARS li garanteix que el tractament que portarà a terme de les seves dades personals està sotmès al més estricte deure de confidencialitat, i que s'han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar-ne l’alteració, mal ús, pèrdua, robatori i tractament i/o accés no autoritzat. 

Possibles canvis en la política de privadesa? 

Aquesta política de privadesa és subjecta a eventuals canvis d'acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació d'aquesta Política de Privadesa li serà degudament notificada perquè vostè quedi informat dels canvis produïts i pugui atorgar el seu consentiment exprés a aquests canvis.

AVIS LEGAL​

Aquest avís legal recull les condicions generals que regulen l'accés i l'ús de la plana web www.dexacicars.com, d'ara endavant "la WEB", del qual és titular i propietària SC COMUNICACIÓ, societat domiciliada a Carrer Francesc Escudé, nº2 AD600. L'accés a la WEB és gratuït i la seva visualització no requereix cap registre ni subscripció prèvia. 

A través de la WEB es facilita informació general dels nostres serveis. 

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT 

SC COMUNICACIÓ no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts o que es puguin produir, de cap naturalesa, que es derivin de l'ús de la informació, del contingut de la WEB i dels programes que incorpora, i que puguin ocasionar, a títol enunciatiu i no limitatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat de la WEB o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho. 

La informació continguda en la WEB és la vigent en la data de l'última actualització, i SC COMUNICACIÓ no garanteix l'absència d'errors en l'accés a la WEB ni en el contingut, però adoptarà les mesures pertinents per evitar-los, corregir-los i/o actualitzar-los tan aviat com es detectin. 

SC COMUNICACIÓ es reserva el dret de modificar i actualitzar la informació de la WEB, la presentació i configuració i les condicions d'accés sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment. Així mateix, SC COMUNICACIÓ es reserva el dret de modificar i/o ometre totalment o parcialment els continguts de la WEB i restringir-ne l'accés. En cas que s'hagin de realitzar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, SC COMUNICACIÓ es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís l'accés a la WEB, així com el dret de prestació o cancel·lació dels serveis, sense perjudici de procurar posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies ho permetin. 

L'ús d'aquesta WEB i la informació que es facilita és responsabilitat de l'usuari. 

Cap tercer podrà establir una relació de framing entre les seves pàgines web i la WEB. Així mateix, SC COMUNICACIÓ no es responsabilitza del contingut de tercers al qual es pugui accedir mitjançant els enllaços continguts a la WEB. 

SERVEIS I PRODUCTES DE LA WEB 

La WEB pot contenir enllaços a pàgines web alienes que es posen a disposició de l'usuari amb l'única finalitat de facilitar-li l'accés als continguts, productes o serveis que puguin ser del seu interès i que SC COMUNICACIÓ no gestiona ni controla en cap moment. 

La inclusió dels enllaços a portals de tercers no implica en cap cas una vinculació entre SC COMUNICACIÓ i els titulars dels portals enllaçats. SC COMUNICACIÓ no assumeix cap tipus de responsabilitat directa o indirecta en relació amb la licitud, veracitat, utilitat, qualitat o fiabilitat dels serveis i continguts propietat de tercers, o que aquests gestionin o controlin, encara que s'hi pugui accedir a través de la WEB. 

A tots els efectes legals, s'entén que qualsevol relació contractual o extracontractual que l'usuari dugui a terme amb tercers contactats mitjançant la WEB es realitza únicament i exclusivament entre l'usuari i els tercers. 

L'usuari accepta que SC COMUNICACIÓ no tingui cap responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les negociacions, converses o relacions contractuals o extracontractuals entre l'usuari i tercers contactats per mitjà de la WEB. 

L'usuari haurà de prendre coneixement de les indicacions, dels avisos o de les advertències legals que els portals de tercers puguin establir pel seu ús. 

RESPONSABILITAT DE L’USUARI 

L'usuari és responsable del compliment de les lleis i reglaments en vigor i de les regles aplicables a l'ús que es realitzi dels productes i aplicacions. Tanmateix, es prohibeix l'ús de la WEB contrari a la bona fe, en particular i de manera no exhaustiva: la utilització contrària a la normativa andorrana o que infringeixi els drets de tercers; la publicació o transmissió de qualsevol contingut que resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori; alterar o intervenir per mitjans fraudulents pàgines web personals o correus electrònics, o sistemes d'altres usuaris o tercers sense la seva autorització; els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri els drets de la propietat intel·lectual de tercers; la recollida i/o la utilització de dades personals d'altres usuaris sense el seu consentiment exprés o que contravingui les disposicions de la Llei Qualificada 29/2021 de protecció de dades personals; la utilització del servidor de correu, el domini i les adreces de correu electrònic amb finalitats de correu no desitjat, bombardeig de correu, suplantació d'identitat, frau sota custòdia de tercers, Scam 419, pharming, difusió de virus (troians, etc.) o qualsevol altre tipus d'activitat realitzada amb ànim fraudulent o delictiu. 

Queda expressament prohibit accedir, modificar, visualitzar la configuració, l'estructura i els arxius dels servidors de la WEB. Davant qualsevol problema que es pugui produir en els servidors i sistemes de seguretat de la WEB com a conseqüència directa d'una actuació negligent de l'usuari, aquest respondrà per la responsabilitat civil i penal que correspongui. L'usuari respectarà els estàndards tècnics disposats per la WEB en l'administració i desenvolupament dels productes utilitzats de manera que no es produeixi un ús abusiu que retardi els servidors i perjudiqui la prestació dels productes o drets d'altres usuaris. 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I COOKIES 

En compliment del que requereix la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, "LQDP"), i amb els reglaments que la desenvolupen, s'informa als usuaris d'aquest lloc web que qualsevol dada personal facilitada a DEXACI CARS serà tractada amb les finalitats i condicions definides al seu Registre d’Activitats de Tractament. 

El responsable del fitxer és DEXACI CARS en qualitat de responsable del tractament, amb domicili a Ctra. General 2 Km.4 Naus Illes Bartra Local 4, Nau N2 AD200 Encamp | Andorra.

 

Les dades aquí recollides es tractaran per les finalitats de assegurar el funcionament correcte del lloc web de DEXACI CARS, emmagatzemar temporalment la informació relativa a les preferències de l’usuari, com pot ser l’idioma, recollir informació estadística, amb l’objecte de millorar l’experiència en el lloc web.

En compliment de la LQPD, i els seus reglaments de desenvolupament, DEXACI CARS l’informa que disposa dels drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de tractament reconeguts en l'esmentada normativa. 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL SOBRE ELS CONTINGUTS 

Tots els elements que apareixen a la WEB, sense limitació (fotografies, música, sons, animacions, programari, textos, nom de domini, marques, informació i contingut recopilat de tota la web, etc ) , així com l'estructura, el disseny gràfic i el codi font són propietat de SC COMUNICACIÓ, o si s'escau, de tercers que li han cedit els corresponents drets d'ús, i que l'usuari d'aquest lloc web ha de respectar, i que per tant estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual. No es podran realitzar actes totals o parcials de reproducció, publicació, tractament informàtic, distribució, difusió, transformació, compilació, modificació, distribució o comunicació pública de la WEB sense el consentiment previ i per escrit de SC COMUNICACIÓ. 

L'accés per part de l'usuari als continguts i els serveis de la WEB no implica cap dret pel que fa a la transmissió, cessió, utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, objecte de propietat intel·lectual, sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de SC COMUNICACIÓ o del tercer titular dels drets, si s'escau. Els usuaris de la WEB només podran realitzar un ús privat i personal dels continguts, és a dir, només tindran dret a visualitzar i realitzar còpies dels continguts per al seu ús personal i exclusiu i hauran d'aplicar aquests drets sobre la base dels principis de bona fe i la normativa aplicable. 

Queda absolutament prohibit l'ús de la WEB o de qualsevol dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícites. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest Portal, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual, poden donar lloc a l'exercici de les accions legals pertinents i, si s'escau, a les responsabilitats derivades d'aquest exercici. 

 

COMPROMISOS 

DEXACI CARS es compromet a no realitzar publicitat enganyosa. En aquest sentit, no es consideraran publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que es puguin trobar en el contingut de les diferents seccions de la WEB a causa del manteniment i/o de l'actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda en aquestes seccions de la WEB com a conseqüència del que s’ha esmentat en aquest apartat, DEXACI CARS es compromet a corregir aquesta situació tan aviat com tingui constància dels esmentats errors. 

 

ACCEPTACIÓ 

L'ús de la WEB implica l'expressa i plena acceptació d'aquestes condicions generals i de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal en la versió publicada en el moment en què l'usuari accedeix a aquest avís. En conseqüència, es recomana que l'usuari llegeixi aquest avís legal cada vegada que accedeixi a la WEB, atès que es poden produir modificacions en les condicions generals, sense perjudici de les condicions particulars que es puguin aplicar a determinats serveis concrets de la WEB. 

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE 

Les presents condicions d'accés i ús queden subjectes a la legislació andorrana i a la competència dels tribunals. 

bottom of page